preč s nudou a začni tvoriť...

Elektronické stavebnice a súčiastky

Odpory, 68 Ohmv
0.28 €
123