preč s nudou a začni tvoriť...

Ochrana osobných údajov

Pri spracovaní údajov sa zaväzujeme riadiť zákonom č.84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov, čo je vysvetlené podrobnejšie v súboroch na stiahnutie. Súbory si môžeš stiahnuť nižšie a uložiť do počítača ( a prečítať neskôr- alebo teraz ).

 

Nižšie sme zhrnuli len základné údaje o bezpečnosti a ochrane osobných údajov

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť DEKOR POINT, s.r.o., ul. Podhradská 397/1, 077 01 Kráľovský Chlmec,  IČO: 36831301, DIČ: 2022442301,  IČ DPH: SK2022442301 prevádzkovateľ internetového obchodu www.kreamax.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tvoje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to prepravné spoločnosti ktoré Ti doručia tovar. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

 

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Teba potrebujeme poznať meno a priezvisko (prípadne názov firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt.

 

K čomu údaje slúžia?

Všetky informácie v e-shope www.kreamax.sk sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov  -obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, recenzie atď. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na určené miesto však s Tebou potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomínané údaje. Tie s Tvojím súhlasom získame pri registrácii a to buď trvalo alebo dočasne.

 

Ako môžeš existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po prihlásení do eshopu www.kreamax.sk môžeš svoje údaje upraviť či mazať (okrem fakturačných údajov z účtovných dôvodov). V prípade, že chceš Tvoju registráciu úplne zrušiť a doteraz si u nás nenakúpil, stačí poslať e-mail na info@kreamax.sk a vymažeme Tvoj registračný záznam.