preč s nudou a začni tvoriť...

Naše kontakty

DEKOR POINT, s.r.o.

ul. Podhradská 397/1

077 01 Kráľovský Chlmec  

tel.: 0908 / 543 743  ( uprednostňujeme e-mailovú komunikáciu )

e-mail: info@kreamax.sk       

www.kreamax.sk

 

IČO: 36 831 301     

DIČ: 2022442301     

IČ DPH: SK2022442301

 

Bankové spojenie:

 

Prima banka Slovensko, a.s.

SK91 5600 0000 0065 6792 5001

BIC/SWIFT kód: KOMASK2X

 

 

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

oddiel: Sro, vložka číslo: 20377/V

http://orsr.sk/vypis.asp?ID=106128&SID=4&P=0

 

 

Orgánom trhového dozoru v oblasti ochrany práv spotrebiteľa v Slovenskej republike

je na základe zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole Slovenská obchodná  inšpekcia.

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax. č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

 

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR

podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal pre prevádzkovateľa
 
DEKOR POINT, s.r.o.
 
potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov s názvom „E-shop system“ ktorému bolo pridelené registračné číslo:   201414437