preč s nudou a začni tvoriť...

Obchodné podmienky pre VO

Obchodné podmienky pre veľkoodberateľov 

na základe zákona č. 513/1991 Z.z

 

I. Obchodný vzťah


Firma DEKOR POINT, s.r.o. si vyhradzuje právo vstúpiť do obchodného vzťahu iba s fyzickými osobami podnikateľmi a právnickými osobami na základe registrácie na stránke www.kreamax.sk  
Po zaradení podnikateľa/spoločnosti do skupiny – veľkoodberateľ bude odberateľovi umožnený nákup výrobkov z aktuálnej ponuky firmy DEKOR POINT, s.r.o.

 

Ceny uvedené na www.kreamax.sk sekcia veľkoobchodný partner  sú ceny s DPH a rozumejú sa ako ceny zo skladu v Kráľovskom Chlmci.
 

Zaslaním záväznej objednávky odberateľ potvrdzuje svoj súhlas s týmito veľkoobchodnými podmienkami.

 

II. Objednávka

 

Predmet objednávky
Predmetom objednávky môže byť akýkoľvek tovar uvedený v aktuálnej ponuke firmy DEKOR POINT, s.r.o. na stránke www.kreamax.sk

 

Spôsob  a podmienky objednávania
-24 hodín denne cez eshop www.kreamax.sk
Prijatá objednávka je záväzná. Zmeny možno realizovať iba na základe dohody dodávateľa a odberateľa na tel. čísle 0908/543 743 resp. emailom na info@kreamax.sk

Odberateľ nesmie mať vo chvíli prijatia objednávky voči firme DEKOR POINT, s.r.o.  pohľadávky po splatnosti

 

Minimálna hodnota objednávky:
-minimálna hodnota jednorazového odberu tovaru z aktuálnej ponuky je 50€ (bez DPH)

 

Stornovanie objednávky
V prípade, že odberateľ je nútený zrušiť objednávku vo veľkoobchode, musí tak urobiť písomne, či už formou listu  ako príloha emailu alebo e-mailom. Na základe obchodnej etiky a udržiavania dobrých obchodných vzťahov je treba o daných okolnostiach, kvôli ktorým nemožno vybaviť objednávku, informovať veľkoobchod včas!

Pri stornovaní vyexpedovanej objednávky je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi všetky náklady spojené s expedíciou uvedenej objednávky, ktoré vznikli do momentu jej stornovania.

 

III. Dodacia lehota
Všetky objednávky sa štandardne expedujú do 6 – 9 pracovných dní od zadania objednávky.

 

IV. Dodacie podmienky

 

Spôsob dopravy
-zásielkovou službou
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

 

Dopravné podmienky

- náklady za doručenie tovaru 7,80 EUR

- náklady na dopravu objednaného tovaru nad 300 € bez DPH znáša firma DEKOR POINT, s.r.o. 
- v prípade neodôvodneného neprevzatia objednaného tovaru si firma DEKOR POINT, s.r.o.   vyhradzuje právo účtovať objednávateľovi všetky náklady spojené s expedíciou.

 

Preberacie podmienky
Pri preberaní zásielky je odberateľ povinný prekontrolovať jej neporušenosť. Ak odberateľ zistí, že zásielka  je poškodená a mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru, alebo jeho strate, odberateľ zásielku buď neprevezme, alebo je povinný túto skutočnosť zapísať do prepravného listu zásielkovej služby.
V prípade zistenia nezrovnalosti s faktúrou pri preberaní tovaru je potrebné toto oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní do firmy DEKOR POINT, s.r.o.  , tel: 0908/ 543 743,  resp. emailom na info@kreamax.sk

 

V. Platobné podmienky

-platba v hotovosti zásielkovej službe pri prevzatí tovaru formou dobierky
-platba bankovým prevodom na  základe zálohovej faktúry

 
VI. Predajné podmienky

 

Ak si dodávateľ zorganizuje predajnú akciu, tieto položky budú označené napr.  ako AKCIA, ZĹAVA  a iné.

 

VII. Reklamácia tovaru

Reklamovaný tovar prijímame na základe fotokópie pôvodnej faktúry a vyplneného reklamačného protokolu.

Náležitosti reklamačného protokolu:

- čitateľne vyplnený protokol

- meno a adresa zákazníka

- doklad o nákupe tovaru

- presný popis závady

 

Tovar nám zašlite na našu adresu:

DEKOR POINT, s.r.o.

ul. Podhradská 397/1, 077 01 Kráľovský Chlmec  

(prepravné náklady hradí zákazník). Peniaze Vám budú následne vrátené na Váš bankový účet. Tovar neposielajte dobierkou, takáto zásielka nebude v našej spoločnosti prebraná.


Reklamačné konanie je samotný proces vysporiadania vzniknutej reklamácie. Tento proces sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a reklamačnými podmienkami pre veľkoodberateľov.
 

Záručné podmienky definujú podmienky v súlade s ktorými preberá fi. DEKOR POINT, s.r.o.   zodpovednosť za vzniknuté vady. Riadia sa platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Všeobecnými záručnými podmienkami.
 

Každá reklamácia je odborne posúdená a spotrebiteľ je písomne informovaný o výsledku reklamačného konania.

 

VIII. Záručná doba

DEKOR POINT, s.r.o. sa riadi záručnými podmienkami, ktoré sú v súlade s Obchodným zákonníkom § 429 a nasl. ktorá je stanovená na 1 rok.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú riešené v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Upozornenie:

DEKOR POINT, s.r.o.   predáva odberateľom tovar,  ktorý je určený k ďalšiemu predaju, a preto neposkytuje služby záruky, ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj konečným spotrebiteľom.

Zľavy, Akcie, možnosti darčekov a dopravy zdarma sú určené výhradne pre konečných spotrebiteľov, maloobchodných odberateľov a neplatia pre VEĽKOODBERATEĽOV!

 

V Kráľovskom Chlmci, dňa 18.08.2022