preč s nudou a začni tvoriť...

Akvarel, výkres, spisová doska

12